TTJA toob välja peamised rikkumised tarbijakrediidi reklaamides

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on viimastel aastatel võtnud fookusesse finantsteenuste reklaamid ja nende vastavuse reklaamiseaduse nõuetele. Eelmisel aastal keskendus amet peamiselt teavitustegevusele, nüüd on turuolukorra analüüsile järgnenud ka järelevalvementluste algatamine ettevõtjate suhtes, kelle reklaamides tuvastatakse rikkumisi. 

Tarbijakrediidi reklaamide vastavus reklaamiseaduse nõuetele ning selle pidev järgimine turuosaliste endi poolt on oluline, et vältida nii inimeste võimalikku eksitamist kui ka reklaami keelustavate täiendavate meetmete kasutuselevõttu. Seetõttu peab FinanceEstonia oluliseks TTJA tuvastatud tüüprikkumiste osas info ja selgituste jagamist. 

TTJA julgustab finantsteenuse osutajaid vajadusel juba enne reklaami avalikustamist ametiga konsulteerima, et vältida õigusvastaste reklaamide jõudmist tarbijani. Praegu on käimas järelevalvemenetlused 18 ettevõtja suhtes. Reklaame jälgitakse pidevalt ning vajadusel alustatakse uusi menetlusi ja otsustatakse täiendavate meetmete üle. 

Põhilised tuvastatud rikkumised tarbijakrediidi reklaamides:

  • Laenu reklaamimine „musta reede“ pakkumiste kasutamiseks või jõulukingituste ostmiseks. See ei ole vastutustundlik ning selle kohta edastas TTJA nii 2021. kui ka 2022. aastal turuosalistele meeldetuletuse.
  • Google Ad on reklaamikanal, kus avalikustatud reklaam peab vastama reklaamiseaduse nõuetele. 
  • Tarbijakrediidi reklaamis tohib esitada väga piiratud teavet, mistõttu sisuturundusartikleid tarbijakrediidi kohta teha ei saa.
  • Tüüpnäites kohustuslikke elemente (näiteks intressimäär või lepingutasu) esitatakse reklaamis eraldiseisvalt ja esiletõstetult, mis on keelatud. Tüüpnäites tuleb kohustuslik teave esitada tüüpilise näite kujul kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil.
  • Tüüpiline näide ja üleskutse tutvuda finantsteenuse tingimustega peavad olema reklaamis selgelt näha ja loetavad. Väikeses kirjas või halva kontrastsusega tüüpiline näide ei ole loetav. 
  • Reklaam peab andma reklaamitavast finantsteenusest tarbijale tervikpildi. Seejuures on oluline, kas reklaamitava krediidi kasutamine on tarbija jaoks täiesti tasuta või tasuta vaid kindlaks määratud perioodil. Kui krediidi kasutamine on tarbija jaoks tasuta vaid kindlaks määratud perioodi, kuid tarbijal on võimalus krediiti kauem kasutada ning pärast kindlaks määratud perioodi lõppu peab tarbija krediidi eest tasu maksma, siis on tegemist tarbijakrediidiga. Sellise teenuse reklaamile kohalduvad tarbijakrediidi reklaamile kehtivad nõuded.

Foto: Shutterstock