Riik kaardistab võimalusi, et klienditundmise protsessi lihtsustada

17. mail toimus turuosaliste, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) koostöös töötuba, mis keskendus tunne oma klienti (know your customer ehk KYC) temaatikale. FinanceEstoniat esindasid töötoas liikme Salv peajurist Kelly Nõmmiko ja kliendisuhete spetsialist Liis Miido.

Töötoa käigus andsid RIK ja MKM esindajad ülevaate planeeritavast projektist, mille sisustamisel on oluline roll ka turuosalistel. Nimelt on riigil soov luua süsteem või eraldi teenus, mis aitaks KYC protsesse läbi viia nii kohustatud isikutel kui ka teistel, kes soovivad oma protsessidesse luua tunne oma klienti põhimõtte funktsiooni, et kontrollida oma tulevast äripartnerit ja temaga seotud isikuid.

Töötoa käigus moodustati mitmeid arutelugruppe, mis esindasid erinevate turuosaliste huve. Arutelude tulemusel jõuti tõdemuseni, et vastavale teenusele või süsteemile on selge nõudlus olemas. Turuosalised tõid KYC protsesside tõhustamise toimiva näitena välja idufirma Salv ja Eesti pankade ühistöös loodud Bridge’i võrgustiku kasutamise, mis võimaldab sellega liitunud ettevõtetel kohustatud isikute KYC protsessid senisest kiiremaks ning täpsemaks muuta.

Töötoas osalejate hinnangul võiksid KYC protsessid vähemalt minimaalses kohustatud ulatuses olla turuosalistel samad. Riik saaks seda toetada luues ühise andmebaasi, mille vastu turuosalised saaksid oma nõudeid kontrollida või selle oma süsteemidesse otse integreerida, et õiged andmed jõuaks kohustatud isikuteni otse riigilt (äriregistrist, rahvastikuregistrist, EMTAst, PPAst vms). Eesmärk oleks vältida olukordi, kus finantsteenuseid tarbida sooviv isik või ettevõte peaks läbima iga kohustatud isiku juures KYC protsesse algusest peale. Samuti on eesmärk tagada, et andmed oleks alati kontrollitud, õiged ning riik toetaks ka kohustatud isikut edaspidise seire teostamisega: näiteks annaks teada, kui isikut tõendava dokumendi kehtivusaeg on läbi või isik, kes on läbinud juba riigi poolt taustakontrolli, ei peaks seda hakkama uuesti läbima kohustatud isiku KYC protsessi raames.

FinanceEstonia ning turuosalised jäävad huviga ootama edasisi arenguid ja töötubasid. Tegemist on väga tervitatava ning vajaliku algatusega riigi poolt kaasamaks turuosalisi planeeritavatesse uutesse süsteemidesse.

Foto: Shutterstock